Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Twitter

Actueel

02-04-2019 - Eerste fokcentrum Fries roodbonte koeien
Familie Woldring in Haren wordt het eerste fokcentrum Fries Roodbonte koeien.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft de familie Woldring in Haren het predikaat Erkend Fokcentrum toegekend.

03-12-2018 - Hij is er weer!
Nieuwsbrief nummer 11 is uit en hij staat weer boordevol met nieuws:

12-07-2018 - Tweede Kamer kiest voor ondersteuning van de oer-Nederlandse rundveerassen in het fosfaatdebat
Oer-Hollandse veerassen, zoals Fries Roosbont Vee, krijgen in de toekomst een financiële ondersteuning. Dat heeft de Tweede kamer in een motie aan minister Schouten opgedragen. De inzet is een jaarlijkse premie van € 200,- voor deze zeldzame koeien. De minister heeft aangegeven dat dit niet eerder dan 2020 in zou kunnen gaan. Wij vinden dat dit eerder in moet gaan. We zijn daarover nog in overleg.
Onze vraag om een uitzondering in de fosfaatwetgeving te krijgen is niet gehonoreerd.
In bijgaand persbericht geeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) weer hoe de stand van zaken is.

27-06-2018 - Wel sympathie voor de koeien maar huiverig voor aanpassing wet
Ook het Friesch Dagblad heeft 26 juni jl. aandacht besteed aan de fosfaatwet m.b.t. oude koeienrassen. Lees hieronder het volledige artikel.

20-06-2018 - Kalfjes te koop?
We krijgen veel vragen of er ook Fries Roodbonte kalfjes te koop zijn.

Introductie

Ontdek onze website en hérontdek het Roodbont Fries Vee!
De Roodbonte Friese koe is een krachtige, sobere dubbeldoelkoe die uitstekend gedijt op een menu met veel ruwvoer. Van het ras zijn er volgens de telling op 31 december 2014 nog ongeveer 565 koeien.


Ras van koe bepalen via DNA-onderzoek
We zijn op zoek naar koeien die wel Roodbont Fries (Fries Roodbont mag ook) zijn, maar nog niet stamboek geregistreerd.

Met een DNA-onderzoek kunnen we bepalen of de koe daadwerkelijk tot het ras behoort en stamboek verklaard kan worden.

 

Heeft u zo'n koe, neem dan contact met ons op: secretaris@roodbontfriesvee.nl 

 

Zie ook de website van Wageningen Universiteit voor meer informatie:

 

Kringlooplandbouw: de originele Nederlandse runderrassen passen.

Kringlooplandbouw is hot sinds minister Schouten het tot de spil maakte van haar landbouwvisie. Agrio heeft opiniemakers en boeren gevraagd hun visie hierop te geven. Vandaag Durk Durksz, voorzitter van de stichting Roodbont Fries Vee.

Stelt u zich eens voor: het is 1 januari 2050. Er wordt geen voer meer van ver gehaald, alles komt van het eigen land én er wordt geen kunstmest meer gestrooid. Immers de gebouwen moeten van het aardgas af én er wordt geen kunstmest meer geproduceerd (kost heel veel aardgas). Dat gaat me wat worden. De Nederlandse landbouw draait en floreert nu dankzij kunstmest en veel geïmporteerd voer. Mest van het eigen bedrijf is al waardevol, maar wordt nog verder opgewaardeerd om de benutting te verbeteren. De bodemkwaliteit is hét item waar het in de voorlichtingsavonden over gaat. Hoe haal ik zo efficiënt mogelijk de beste productie van mijn land: Kringlooplandbouw.

Weet u nog wel, in 2018 heeft minister Schouten in haar landbouwvisie geschreven dat kringlooplandbouw de toekomst wordt. Toen werd er wat lacherig over gedaan. „Zo'n vaart zal het niet lopen", werd gezegd. Maar de jonge toekomstige boeren van toen zeiden al: „Zo lang zal het niet duren, het komt veel eerder dan die 2050." En ze hadden gelijk. Een vooruitziende blik.

Maar nu terug naar de dag van vandaag. Vragen te over. Wat betekent dit voor de kwaliteit van het voer en wat voor de opbrengst van de gewassen en wat voor de kwaliteit van de producten? (zuivel en vlees). De kwaliteit zal veranderen, dat is wel haast zeker. Als we nu kijken naar de biologische veehouderij en de voorlopers van de gangbare veehouderij, dan zien we dat die steeds dichter bij elkaar komen. En wat we daar zien is dat de hoogproductieve melkkoe het op die bedrijven moeilijk heeft. We zien op die bedrijven dat de boer zoekende is, zoekende naar een koeienras dat wel past bij deze ontwikkeling. Kijken naar het buitenland, inkruisen met stieren uit de Scandinavische landen? Of een stier uit de schrale berggebieden? Of toch zoeken binnen de populatie van de originele eigen Nederlandse rassen.

Ik denk dat de keus een mix wordt, waarbij we nu (te) veel kijken naar het buitenland. De eigen Nederlandse runderrassen zijn in de afgelopen eeuwen gefokt om in ons klimaat, in onze omstandigheden, als beste uit de bus te komen. Een revival van de originele rassen, zoals De Blaarkop, de MRIJ, de Friese Roodbonte of de Fries Hollandse koe, op de melkveebedrijven? Het zou zo maar eens kunnen. Ik zie dat nu al bij onze Fries Roodbonte koe. Er wordt door meer bedrijven dan voorheen sperma aangekocht van deze stieren. Ook van bedrijven die dat tot voor kort niet deden.

durk

En kijk daarbij ook naar bijvoorbeeld de FH-vereniging (van het Fries Hollandse Vee), waar een nieuwe lichting jonge boeren in het bestuur heeft plaatsgenomen. Zij zien toekomst in dit originele Nederlandse runderras. Jonge vooruitstrevende boeren zoals Jaring Brunia hebben die keus ook gemaakt. Zij kiezen niet voor meer produceren en gebruiken geen kunstmest meer. Zij kopen geen voer dat van ver komt, maar kiezen voor kringlooplandbouw. En daar hoort een origineel Nederlands Runderras bij! En dat doet me als voorzitter van de Stichting Roodbont Fries Vee natuurlijk goed! 

 

Tekst: Durk Durksz

Beeld: Ellen Meinen

Bron: Veldpost

 

Revival van de Nederlandse runderrassen

Op de website van de universiteit van Wageningen heeft het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) een artikel gepubliceerd over de waarde van dubbeldoelrassen in relatie tot de emissie van broeikasgassen. 

 

Algemene informatie

Van ongeveer 50 stieren is sperma ingevroren bij de genenbank.
Van een aantal stieren is het sperma vrij te verkrijgen, kijk hiervoor op de pagina Beschikbaar sperma .

Het Roodbont Fries Vee
Niet alleen de haarkleur kenmerkt het Roodbont Fries Vee. De Roodbonte Friese koe is een sterk gebouwde, goed bevleesde koe.


Uiterlijke kenmerken

 • Krachtige en gelijkmatige spiermassa.
 • Sterke benen en klauwen.
 • Goed bevleesd lichaam met diep gewelfde ribben.
 • Een kruishoogte van 130 tot 145 centimeter.
 • Solide uier met goed gevormde en geplaatste spenen.

De Roodbonte Friese koe heeft scherp begrensde rode vlakken (velden) en een brede witte band ter hoogte van de schoft. De buik is wit, de hals bij voorkeur volledig rood. De benen en staartpluim zijn wit tot boven de voorknie en hak. De witte kol op de kop is driehoekig van vorm. De dieprode kleur aan de kop neigt naar zwart.


Unieke eigenschappen

 • Sterke, levenskrachtige dieren.
 • Goede vruchtbaarheid.
 • Efficiënte voerbenutting (sober).
 • Sterke benen en klauwen.
 • Plezierig bij het melken.
 • De melk bevat hoge vet- en eiwitpercentages.

Hoewel de melkproductie van het Roodbonte Friese Vee lager ligt dan bij de Holstein-Frisian, is de Roodbonte Friese koe uitermate geschikt om mee te boeren.
De Roodbonte Friese koe heeft ten opzichte van Holstein Friesian duidelijk minder uitval, minder vaak problemen met de uier en de klauwen. De levensduur is langer en ze zijn aanmerkelijk vruchtbaarder.
Reden te over om ook de Roodbonte Friese Koe op uw bedrijf te introduceren.

 

logo provinsje fryslan

 

Deze webstie van het Roodbont Fries Vee is mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Fryslân .